Postopno pripoznavanje prihodkov

Na prvi pogled se zdi, da organizacija prihodke pripoznava postopoma, če kupcu izdaja vmesne račune. V praksi so znani predvsem primeri gradnje nepremičnin. Za pripoznavanje prihodkov pa ni bistveno, kdaj ima organizacija pravico zaračunati opravljeno delo. Prav tako ni nujno, da če prejme vmesno plačilo ali celo predplačilo, izpolnjuje pogoje za postopno pripoznavanje prihodkov. Izpolnjevanje tovrstnih pogojev bo namreč presojala izključno po SRS 15.45 (2019).

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 31. 07. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS