Poročilo delovne skupine EPSAS za leto 2018

Eurostat od leta 2014 skupaj s strokovnjaki držav članic EU pripravlja nove evropske računovodske standarde za javni sektor ali EPSAS. Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Eurostata ter strokovnjaki iz posameznih držav članic in iz drugih evropskih institucij tako s področja računovodske in proračunske kot tudi revizijske stroke, se je leta 2018 sestala dvakrat. Razpravljala je o konceptualnem ogrodju EPSAS in drugih perečih temah uvedbe prihodnjih skupnih standardov.

Vesna Milanovič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 07. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS