Poraba in pokrivanje poslovnega izida pri določenih uporabnikih

Poraba poslovnega izida, ki ga ugotovijo določeni uporabniki po načelu poslovnega dogodka, ima podlago v statusnih predpisih in v aktu o ustanovitvi. Določeni uporabniki praviloma porabljajo ustvarjene presežke prihodkov za namene rasti in razvoja dejavnosti. A ustanovitelj lahko določi tudi drugače. Na drugi strani pa se mora primanjkljaj pokrivati z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki, lahko pa tudi z nakazilom ustanovitelja.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 07. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS