Obračun in knjiženje amortizacije v javnem sektorju

Uporabniki morajo obračunavati amortizacijo po predpisanih stopnjah, knjiženje stroškov amortizacije pa je odvisno predvsem od tega, ali so pokriti z ustvarjenimi prihodki ali ne. Če niso, se pokrijejo v breme obveznosti do virov sredstev. Stroški amortizacije ne morejo in ne smejo biti razlog za izkazovanje negativnega poslovnega izida pri določenih uporabnikih. Pri drugih uporabnikih pa amortizacija vedno obremenjuje obveznost do virov sredstev.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 07. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS