Zastaranje

Organizacije se lahko znajdejo v situaciji, ko jim dolžniki za opravljeno delo ali storitev zamujajo s plačilom ali zamujajo z izpolnitvijo katere druge obveznosti. V teh primerih morajo biti posebej pozorne na zastaranje terjatev oziroma zastaralne roke. Ko pride do zastaranja, izgubijo pravico zahtevati od dolžnika, da opravi plačilo ali izpolni obveznost.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS