Sodna praksa s področja dohodnine od dohodka iz kapitala v letih 2018 in 2019

Slovenska sodišča so obravnavala številne sodbe s področja obdavčitve dohodka iz kapitala. Med njimi je najbolj odmevna tista, ki se nanaša na naknadna vplačila kapitala. Omeniti velja še sodbe v zvezi z obdavčitvijo življenjskega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prikritega izplačila dobička.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 31. 07. 2019 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS