Prekvalifikacije neodvisnih razmerij v odvisna in odprava njihovih posledic

Izvajalec in naročnik lahko skleneta pogodbo o poslovnem sodelovanju, pri čemer se lahko zgodi, da način dela po njej ne ustreza tej obliki pogodbe. Davčni organ lahko tako razmerje prekvalificira za davčne namene. Posledično dohodke obdavči tako, kot to velja za vsebino doseženih dohodkov, pri čemer so to pogosto dohodki iz delovnega razmerja. Pri tem pa lahko nastane dvojna obdavčitev. Običajno je to možno odpraviti.

Inšpekcijski nadzor delovnih razmerij in najpogostejše kršitve delodajalcev

Inšpektorji za delo nadzirajo izvajanje zakonov s področja delovnih razmerij in varstva pri delu v zasebnem in javnem sektorju. Lahko posegajo po širokem naboru ukrepov, inšpektorski pregledi pa so lahko redni ali izredni. Pri tem se pogosto soočajo tudi s prevelikimi pričakovanji prijaviteljev, zlasti na področju neizplačila denarnih prejemkov iz naslova delovnega razmerja. Najpogostejše kršitve zaznavajo na področju plačila za delo, odmorov in počitkov, evidenc o izrabi delovnega časa in vsebin pogodbe o zaposlitvi.

Izračun odmernega odstotka in njegov vpliv na višino pokojnine

Za višino pokojnine je poleg višine pokojninske osnove zelo pomemben tudi način določanja odmernega odstotka, ki je odvisen predvsem od dolžine vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do uveljavitve reforme leta 2000, ki je prinesla bistvene spremembe na tem področju, je bil odmerni odstotek, razen izjemoma, omejen na največ 85 %. Njegov pomen pa je širši, saj vpliva na višino vseh pokojnin in tudi nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Letni zahtevki za vračilo tujega DDV

Zaradi enega od temeljnih načel obdavčevanja z DDV mora biti zavezancem zagotovljen odbitek. DDV, ki ga plačajo v tujini v državah, kjer ne opravljajo obdavčljive dejavnosti, se jim povrne na podlagi zahtevkov za vračilo. Skrajni rok za oddajo zahtevkov za vračilo v tretjih državah je 30. junij 2019. Skrajni rok za vračilo DDV v državah članicah EU pa je 30. september 2019.

Po novem ugodnejša obdavčitev regresa

Od maja letos se je obdavčitev regresa pomembno spremenila – do ene slovenske povprečne plače ta ni obdavčen z dohodnino in prispevki. Zaposleni bodo tako dobili več ob istem znesku bruto regresa. Nekateri delodajalci pa bodo verjetno tudi povečali pravico do regresa zaposlenih. Pri tem pa morajo paziti na to, kolikšna je pravica, kako je bila ta določena in kdaj bo regres izplačan.

IKS 07/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS