Poročanje o naložbah izven sistema EZR države

Po vzpostaviti sistemov enotnega zakladniškega računa na ravni države oziroma občin ožji deli občin, ki so pravne osebe in posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov, skladno z določili Zakona o javnih financah samostojno nalagajo prosta denarna sredstva. Pri tem upoštevajo pravila, ki jih predpiše minister za finance. O naložbah izven sistema enotnega zakladniškega računa so proračunski uporabniki dolžni poročati.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS