Vrste rezervacij

Rezervacija je računovodska ocena sedanje obveze z negotovim časom nastanka in zneskom. Zanjo je značilno, da bo verjetno povzročila odliv, izvirati pa mora iz preteklih poslovnih dogodkov. Organizacija jo običajno oblikuje za tožbe, garancije, kočljive pogodbe in podobno. Njeno pripoznanje in velikost sta odvisna od presoj poslovodstva, pri tem pa uporabi tudi veščake. Uporaba računovodskih ocen je pomemben del pripravljanja računovodskih izkazov, ki pa ne zmanjšuje njihove zanesljivosti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 06. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS