Neopredmetena sredstva

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično praviloma ne obstaja. Računovodski standardi zato predpisujejo še dodatne pogoje, ki jih mora organizacija presojati pred njegovim pripoznavanjem. Organizacija neopredmetena sredstva običajno amortizira. Tista, ki nimajo določene dobe koristnosti, pa le oslabi. Za taka neopredmetena sredstva mora vsako leto opraviti test oslabitve.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 06. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS