Izračun odmernega odstotka in njegov vpliv na višino pokojnine

Za višino pokojnine je poleg višine pokojninske osnove zelo pomemben tudi način določanja odmernega odstotka, ki je odvisen predvsem od dolžine vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do uveljavitve reforme leta 2000, ki je prinesla bistvene spremembe na tem področju, je bil odmerni odstotek, razen izjemoma, omejen na največ 85 %. Njegov pomen pa je širši, saj vpliva na višino vseh pokojnin in tudi nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Marijan Papež, univ. dipl. prav.
Datum objave: 26. 06. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS