Dejavniki vključevanja poslovodnega računovodstva v strateško odločanje podjetja

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Dejavniki vključevanja poslovodnega računovodstva v strateško odločanje podjetja je ena od nagrajenih. Avtorica je v njej preučevala vpliv organizacijske strukture, usposobljenosti oziroma izobraženosti poslovodnih računovodij, zaupanja odločevalcev v poslovodno računovodstvo in delovnih izkušenj poslovodnih računovodij.

Maja Rebec, mag. ekon. in posl. ved
Datum objave: 30. 05. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS