Knjiženje prejetih računov pri najemih

Najemniki morajo za poslovna leta, ki so se začela 1. januarja 2019, po novem za vse najeme pripoznati obveznost iz najema in pravico do uporabe sredstva. Najemodajalci pa bodo najem še vedno razvrščali kot finančnega ali poslovnega. Pri slednjem bo najemodajalec najemniku običajno še vedno pošiljal račun za najemnino. Da najemnik ne bi imel dvakrat pripoznane obveznosti iz najema in odhodkov iz tega naslova, mora prilagoditi knjiženje tako prejetih dokumentov.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 05. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS