Povračila stroškov prehrane in prevoza ter drugi prejemki v javnem sektorju

Proračunski uporabniki povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja še vedno obračunavajo in izplačujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti negospodarstva. Postopno spreminjanje teh predpisov je vzrok za spremembe pri izračunu zneskov posameznih vrst povračil in drugih prejemkov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 04. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS