Prenehanje po skrajšanem postopku pri družbah z omejeno odgovornostjo

Prenehanje po skrajšanem postopku je ena od vrst prenehanja družbe, ki poteka brez likvidacije, družbeniki pa se morajo z njim strinjati. Med zahtevami, ki jih mora izpolniti družba, ki preneha, sta sestavitev letnega poročila in obračun davka od dohodkov pravnih oseb, v določenih primerih pa mora obračunati še davčni odtegljaj. Vendar se te zahteve lahko razlikujejo glede na to, ali je družbenik fizična ali pravna oseba, rezident ali nerezident. Družbeniki fizične osebe, denimo, sami napovejo odsvojitev deleža.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 28. 03. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS