Zahtevki za predplačila in izplačila v javnem sektorju

Računovodsko spremljanje različnih programov in projektov je močno odvisno od tega, kako financer postavi pravila izdajanja knjigovodskih listin, poročanja ter usklajevanja terjatev in obveznosti. Zato morajo drugi uporabniki kot financerji in določeni uporabniki kot prejemniki sredstev v poslovnih knjigah vzpostaviti medsebojno usklajena knjiženja. To je potrebno zlasti pri projektih in programih, ki se financirajo iz Evropske unije.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 02. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS