Obrazložitve premoženjskih bilanc in njihov pomen

Premoženjske bilance so osnovni računovodski izkaz proračunskih uporabnikov. A zgolj predstavitev številčnih vrednosti postavk bralcem računovodskih izkazov še ne zagotavlja, da bi lahko z gotovostjo ugotovili, ali je bilo poslovanje uspešno ali neuspešno. Zato jim obrazložitve premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov kot sestavni del poročila konsolidirane premoženjske bilance države in občin omogočajo razumeti vsebino, spremembe posameznih postavk in tudi napake v postopkih evidentiranja poslovnih dogodkov.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS