Računovodsko poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2018

Računovodsko poročilo kot sestavni del letnega poročila pripravljajo srednje velike in velike gospodarske družbe. Torej tiste, katerih računovodski izkazi so revidirani. Prav tako ga predložijo tiste organizacije, ki računovodijo po SRS in jim sestavitev predpisuje področna zakonodaja. Obseg in vrste pojasnil predpisuje posamezni SRS.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 02. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS