Novejša sodna praksa s področja plačila za delo

Na področju plačila za delo prevladuje sodna praksa višjega delovnega sodišča. Ker gre za spore z denarnim zahtevkom, o njih vrhovno sodišče odloča pri večjih zneskih, pri manjših pa le, če je revizijo dopustilo. Predstavljene so odločbe o vprašanjih zapadlosti, pobota, velikosti in nadomestila plače ter odpravnine. Pomembna je sodba vrhovnega sodišča glede odločanja sodišča o plačilu davkov in prispevkov od dosojenih zneskov, ki pomeni odmik od dosedanje ustaljene sodne prakse.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 27. 02. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS