Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo davčni obračun za davčno obdobje 2018, ki je enako koledarskemu letu, oddati najkasneje do 1. aprila 2019. Priprava obračuna zaradi posodobitve Fursovega sistema eDavki letos tehnično poteka drugače. Spremembe so doživeli tudi nekateri obrazci in priloge. V sistem eDavki so vgrajene določene kontrole za ugotavljanje pravilnosti in skladnosti obračuna. Vsebinsko pa je bil obračun deležen le manjših sprememb.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 27. 02. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS