Pripoznavanje prihodkov iz licenc

Licenca se v računovodskih standardih uporablja za tiste poslovne dogodke, kjer organizacija prenaša pravico do intelektualne lastnine na kupca. Licence so po vsebini različne, dogovor o njihovem prenosu pa določa obveznosti, ki jih ima njihov imetnik v razmerju do kupca, ki mu zagotovi uporabo intelektualne lastnine. Najpogostejše so v informacijski tehnologiji, najdemo jih tudi v medijih, pri podeljevanju franšiz, prenosu pravic v povezavi z blagovnimi znamkami, pri prenosu avtorskih pravic in še kje.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 11. 2018 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS