Obdavčitev avtorskih honorarjev

Plačila na podlagi avtorske pogodbe so avtorski honorarji. Pravni posli oziroma pogodbe, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, morajo biti praviloma sklenjeni v pisni obliki. Zanje je značilno, da se od njih plačujejo dohodnina in prispevki. Kako so avtorski honorarji obdavčeni, pa je odvisno od več okoliščin, pri čemer ima prednost vsebina posla.

Dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 28. 11. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS