Revaloriziranje osnovnih sredstev

Merjenje po modelu revaloriziranja pomeni, da organizacija nepremičnine meri po pošteni vrednosti. Poštena vrednost, po kateri organizacija izkazuje nepremičnine v poslovnih knjigah, predstavlja tisto vrednost, po kateri bi organizacija tako nepremičnino lahko zamenjala v dobro premišljenem poslu z nepovezano osebo. V poslovnih knjigah pa lahko upošteva le tiste poštene vrednosti nepremičnin, katerih vrednost je ocenjena v skladu z zahtevami SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in zahtevami mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV).

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 10. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS