Predlagane spremembe SRS 1, 2 in 6

SRS v predlaganih dopolnitvah predvidevajo drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih. Zanje se ukinja delitev na poslovne in finančne najeme. Za vse najeme (razen kratkoročnih in najemov manjših vrednosti) bodo najemniki med sredstvi pripoznavali pravico do uporabe sredstva, med obveznostmi pa obveznost iz najema. Te pravice pa ne bo treba izračunavati organizacijam, ki se razvrščajo med mikro in majhne. Zanje velja poenostavitev, ki zmanjšuje kompleksnost računovodenja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 10. 2018 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS