Kako naj računovodje in svetovalci berejo predpise

Bralci pravnih predpisov se pogosto znajdejo v dilemi, kako naj razumejo posamezne določbe zakona ali drugega predpisa. Pri tem jim je lahko v pomoč zlasti znanje iz pravne teorije, in sicer o metodah razlage prava. Pri razlagi gre za iskanje pravega pomena pravnega besedila. Metode razlage so usmeritve, kako naj bralci berejo predpise, kadar ti niso povsem jasno pomensko določni, in kako pridejo do pravilne razlage vsebine predpisov, ki jih uporabljajo pri svojem delu v praksi.

Sabina Zupančič, dipl. prav.
Datum objave: 25. 10. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS