Izstop in izključitev družbenika iz d. o. o.

Družbenik lahko izstopi iz družbe z omejeno odgovornostjo, če mu to omogoča družbena pogodba. Sicer lahko tak izstop sodno zahteva, če obstajajo utemeljeni razlogi za to. V določenih primerih pa je lahko izključen iz družbe. Zaradi izstopa ali izključitve družbenik prejme dohodek, ki je praviloma obdavčen.

Dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 10. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS