Davčna obravnava povračil iz delovnega razmerja

Kadar zneski povračil stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z njega, za službene poti in terensko delo ter nadomestila za ločeno življenje niso izplačani pod pogoji in do velikosti, kot jih določajo davčni predpisi oziroma predpisi o prispevkih, jih morajo delodajalci všteti v davčno osnovo in osnovo za prispevke.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 10. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS