Kdaj pri uporabnikih nastanejo prihodki pri porabi zalog proizvodov

Izdelava proizvodov in pridelava pridelkov pri uporabnikih ni pogosta, niti glavna, niti posebno pomembna dejavnost, saj večinoma opravljajo storitve. Se pa predvsem javni zavodi in občine srečujejo z izdelavo proizvodov, kot so knjige in katalogi, ali pa z lastno pridelavo, denimo kmetijskih pridelkov. Te nato prodajo, lahko pa jih porabijo tudi za lastno dejavnost. Proizvode lahko tudi usredstvijo. Zato je pomembno, kdaj se pri porabi teh zalog izkazujejo prihodki.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 09. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS