Računovodska obravnava prejetih zavarovalnin zaradi nastale škode

Organizacije se o pravilnosti računovodske obravnave določenih poslovnih dogodkov navadno začnejo spraševati takrat, ko kakšen temeljito poseže v velikost pripoznanih prihodkov in odhodkov, še posebej če se ne pojavljajo pogosto. Eden od takih so stroški, povezani s škodami v povezavi z vremenskimi ujmami. Letos so v različnih predelih Slovenije te povzročile škodo na objektih in opremi; nekateri od njih so bili zavarovani, drugi pa ne.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 09. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS