Spremembe SRS 15 (2019)

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je junija 2018 sprejel SRS 15 (2019). Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, bodo standard začele uporabljati 1. januarja 2019. Vendar standard ne uvaja le lepotnih in terminoloških popravkov. V primerih, ko imajo organizacije v eni prodajni pogodbi več izvršitvenih obvez, so lahko učinki na izkaz poslovnega izida znatni. Spreminjata se predvsem čas in znesek pripoznanih prihodkov.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 09. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS