Sprememba računovodske usmeritve in vpliv na obračun DDPO

Računovodske usmeritve so posebna načela in dogovori, ki jih organizacija upošteva pri merjenju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih. Uporablja jih dosledno iz enega poslovnega obdobja v drugega. S tem zagotovi primerljivost računovodskih izkazov iz obdobja v obdobje. Če se spremeni usmeritev, mora organizacija primerjalne računovodske izkaze preračunati, za učinek spremembe pa tudi spremeniti obračun davka od dohodka.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 02. 08. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS