Statusnopravna preoblikovanja – računovodska in davčna obravnava

Za pravilno računovodsko in davčno obravnavo statusnopravnih preoblikovanj gospodarskih družb je treba hkrati poznati računovodske standarde, davčno zakonodajo in statusnopravni vidik. Računovodska obravnava je sicer omejena na evidentiranje prenosov vrednosti sredstev in obveznosti, a je povezana s posebnimi pravili merjenja in vrednotenja prenesenih sredstev in obveznosti. Ker pa se davčne vrednosti prenesenih sredstev in obveznosti običajno razlikujejo od knjigovodskih, tudi zanje veljajo posebna pravila prenosa.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 02. 08. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS