MSRP 16 − Najemi

Nov standard korenito spreminja način računovodenja, kot smo ga bili vajeni doslej. Največ sprememb bodo deležni najemniki, za katere se ukinja razvrščanje najema med poslovne in finančne. V bilanci stanja bodo pripoznali pravico do uporabe sredstva in obveznosti za najeme, tudi če po njihovem preteku lastninska pravica ne bo prešla na najemnika. Standard obenem natančno določa tudi presoje, ki jih organizacija uporablja pri oceni, ali pogodba sploh vsebuje sestavino najema.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 06. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS