Plačevanje na negotovinskih plačilnih mestih Uprave RS za javna plačila

Od 1. marca 2018 Uprava RS za javna plačila zavezancem za plačila obveznih dajatev na svojih območnih in dislociranih enotah omogoča plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami Mastercard, Maestro, Visa in Karanta in mobilnimi denarnicami brez stroškov plačilnih storitev. Obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni. Mednje spadajo denimo takse, pristojbine in denarne kazni.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS