Informativni izračun in napoved za odmero dohodnine

Informativni izračun dohodnine Furs sestavi na podlagi prejetih podatkov izplačevalcev dohodkov, lastnih podatkov in podatkov davčnega zavezanca. Davčni zavezanci, ki informativnega izračuna ne prejmejo do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, morajo sami vložiti napoved za odmero dohodnine. Furs v teh primerih dohodnino odmeri z odločbo, zoper katero je dopustna pritožba.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 06. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS