Davčna obravnava rezervacij

Organizacije oblikujejo rezervacije, kadar pričakujejo, da se bo poravnava preteklih obvezujočih dogodkov zgodila v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Praviloma se odhodki oziroma spremembe v kapitalu ob oblikovanju rezervacij davčno priznajo v velikosti 50 %. Preostalih 50 % pa se prizna ob njihovi porabi ali odpravi. Rezervacije, oblikovane v skladu s SRS ali MSRP, ki v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb niso izrecno naštete, so davčno priznane v celoti.

Dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 27. 06. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS