Primer internega akta v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Zavezanci, ki opravljajo računovodske, davčne ali revizijske storitve, morajo v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pripraviti interni akt, kjer ocenijo tveganost strank in transakcij, določijo indikatorje za prepoznavo sumljivih strank ter opredelijo obvezne naloge in aktivnosti zavezanca.

Mojca Müller, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 05. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS