Finančni najem

Sredstvo, ki je predmet finančnega najema, najemodajalec izkazuje v svojih poslovnih knjigah. Resda ni pravni, je pa zato ekonomski lastnik sredstva. To pomeni, da je izpostavljen vsem tveganjem in koristim glede sredstva, kot če bi bil tudi njegov pravni lastnik. Običajno lastništvo preide na najemnika s plačilom zadnjega obroka, čeprav prenos lastništva sploh ni pogoj, da organizacija najem razvrsti kot finančnega.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 31. 05. 2018 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS