(Ne)pravilno usredstvovanje in odlaganje stroškov

Večina stroškov se v organizaciji pojavlja relativno enakomerno iz obdobja v obdobje. Malo je takih, ki se pojavljajo neredno, bodisi enkrat bodisi večkrat, v daljšem časovnem razdobju. Če so ti stroški veliki, se kaj hitro pojavi vprašanje, ali jih mora organizacija usredstviti kot posebno vrsto sredstva ali jih mora morda odložiti in jih na neki način enakomerno razporediti po letih, da bi normalizirala poslovni izid.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 31. 05. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS