Računovodsko nadziranje in notranji nadzor javnih financ

Proračunski uporabniki morajo organizacijsko računovodsko nadziranje vzpostaviti tako, da zagotavljajo nadzor in kontrolo nad računovodskim poročanjem. Izvajajo ga kot računovodsko kontroliranje podatkov ob njihovem vnosu v poslovne knjige in med njihovo obdelavo. Hkrati pa morajo zagotoviti notranji nadzor javnih financ, ki poleg računovodskega nadziranja zajema še nadzor nad računovodenjem v obliki notranjega revidiranja.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 04. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS