Poslovni najemi

Najem je poslovni dogodek, pri katerem najemodajalec na najemnika prenese pravico do uporabe sredstva, ki je predmet najema. Nato najemnik in najemodajalec najem razvrstita bodisi kot poslovnega bodisi kot finančnega. Pri poslovnem najemu se tveganja in koristi, ki so povezani s predmetom najema, ne prenašajo na najemnika, ampak ostajajo pri najemodajalcu.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 04. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS