Premoženjski davki fizičnih oseb

Fizične osebe so zavezanke ne samo za dohodnino, ampak tudi za nekatere druge dajatve, ki zadevajo njihovo premoženje. Mednje štejemo davek na dediščine in darila, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Ne gre pa pozabiti še na davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in davek na vodna plovila.

Mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 25. 04. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS