Poročilo o pripravi na uvedbo evropskih računovodskih standardov za javni sektor

Svetovna finančna kriza je v okviru EU razkrila potrebo po krepitvi enotnih pravil in postopkov za učinkovito spodbujanje proračunske discipline in vzdržnosti javnih financ držav članic. Tako je nastal projekt EPSAS kot uvedba predpisanih mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v državah članicah. V ta namen so države članice, med njimi tudi Slovenija, na delovnih srečanjih usklajevale pristop k njegovi uresničitvi. Glavna naloga je najti zavezujoča pravila, ki bodo omogočila prehod na nov računovodski sistem.

Vesna Milanovič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 03. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS