Vpliv računovodskih napak na popravek DDPO

Računovodske napake so opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih izkazih za pretekla obdobja. Zaradi popravka napak pri prihodkih in odhodkih se spremeni tudi poslovni izid. Če so ti prihodki obdavčljivi in odhodki davčno priznani, taka sprememba vpliva na davčno osnovo in davčno obveznost. Pri napaki v obračunu DDPO, ki je posledica napačne sestavitve davčnega obračuna, pa ni mogoče govoriti o računovodski napaki. Zavezanec namreč le ni pravilno izračunal davčne obveznosti.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 03. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS