Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Delovno razmerje za določen čas je izjema od pravila, da mora delodajalec z delavcem praviloma skleniti delovno razmerje za nedoločen čas. Sklenitev take pogodbe je dopustna le v primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Kadar je pogodba o zaposlitvi sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku trajanja, se šteje, da je sklenil pogodbo za nedoločen čas.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 28. 03. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS