Računi proračunskih uporabnikov

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa države in občin so se vanj s svojimi podračuni vključili državni proračun in občinski proračuni z vsemi neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki. To upravljavcem posameznega enotnega zakladniškega računa omogoča enotno upravljanje denarnih sredstev sistema in nadzor nad denarnim tokom proračunskih uporabnikov. V izjemnih primerih pa je mogoče odpreti tudi račun zunaj tega sistema.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS