Obračun DDPO: primer priprave za leto 2017

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo po končanem davčnem obdobju sestaviti davčni obračun. Za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu letu, ga morajo davčnemu organu oddati prek sistema eDavki najpozneje do 3. aprila 2018. V njem morajo upoštevati posebno davčno obravnavo nekaterih prihodkov in odhodkov. Zadnje spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb vplivajo na prag za obvezen izstop iz sistema obdavčitve z normiranimi odhodki v letu 2018.

Dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 22. 02. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS