Dopolnitve in spremembe ZDDPO-2

Cilj sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zajezitev zlorab pri davčnih zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih stroškov. Zakon pa je dopolnjen z določilom o ugotavljanju davčne osnove v zvezi z odtujitvijo, zamenjavo ali drugačno poravnavo oziroma odpravo finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 25. 01. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS