Davčni obračun pravnih oseb za leto 2017

Pravne osebe morajo za vsako davčno leto sestaviti in Fursu posredovati letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Najpogosteje je davčno leto enako koledarskemu. To obveznost morajo zato za leto 2017 izpolniti do 3. aprila 2018. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je 19 %. Davčno osnovo zavezanci določijo različno. Odvisna je denimo od načina ugotavljanja odhodkov in od tega, ali ima pravna oseba tudi nepridobitne prihodke in ali posluje s povezanimi osebami.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS