Elektronske storitve v sistemu DDV

Digitalne storitve vključujejo elektronske in telekomunikacijske storitve ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja. Od januarja 2015 je kraj obdavčitve določen enotno – v državi prejemnika storitve. To je sicer poenostavitev, a hkrati pomeni, da je treba, ko ni možna prevalitev davčne obveznosti, poskrbeti za pravilno in pravočasno plačilo DDV v državi prejemnika storitve. Nemalo novih podjetnikov je, ki na to niso pozorni.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Delodajalec ali delavec lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela s sedemdnevnim odpovednim rokom. Poskusno delo pa mora biti pred tem urejeno v pogodbi o zaposlitvi. V njej je določeno tudi zakonito trajanje poskusnega dela. Delodajalec mora delavcu določiti mentorja, mu izročiti program poskusnega dela z jasnimi periodičnimi cilji in realnimi pričakovanji, odpoved pa mora biti utemeljena.

Davčne olajšave in novosti pri njihovi obravnavi

V zadnjem letu se zakonodaja o davčnih olajšavah ni spremenila. Deloma pa se je spremenila praksa. Najopaznejše je to pri olajšavi za investiranje, malo manj pa pri tisti za raziskave in razvoj. V ostalem ni bilo pomembnejših sprememb. Olajšave so za zavezance kljub temu še vedno zanimive, saj jim zmanjšujejo davčno osnovo za davek od dohodka.

Kaj prinaša novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je začel veljati 19. novembra 2016. Vsem poslovnim subjektom nalaga vzpostavitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov pri Ajpesu. Računovodje oziroma računovodski servisi, davčni svetovalci in revizorji pa imajo po novem številne naloge in obveznosti.

IKS 12/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS